Řešení problematiky školní zralosti u dětí

Řešení problematiky školní zralosti u dětí

Odborníkem této přednášky byla paní PhDr. Martina Jandorová, která pracuje jako psycholog a své odborné rady a zkušenosti z praxe přišla předat našim rodičům. První část přednášky byla zaměřena teoreticky, druhá část byla zaměřena na příklady z praxe a různé rady, např. správné držení tužky, výslovnost u dítěte, celková koordinace těla….a závěr se nesl v duchu diskuze, kde měli rodiče prostor ke konkrétním dotazům.

Rodiče si přednášku velmi chválili a my je chválíme za velkou aktivitu a spolupráci s paní psycholožkou. Budeme se těšit na další zajímavé téma.

Děkujeme paní Jandorové za její skvělou přednášku a určitě se budeme snažit najít další termín k setkání. Pro naše rodiče to byla velmi přínosná přednáška.

Akce byla realizována v rámci inovativního vzdělávání, odborně zaměřené tematické setkávání rodičů „Sexualita u postižených“ z projektu „Šablony 2022“, byla hrazena z OP JAK a spolufinancována EU.

Mgr. Vlasta Kovářová