Robohrátky

Robohrátky

Ve středu 3. 4. 2024 jsme se žáky 4. třídy navštívili MVK v Rokytnici, kde si pod vedením zkušené instruktorky žáci sestavovali jednoduché, ale funkční roboty ze stavebnice LEGO. Žáci své roboty programovali jak ve dvojicích, tak i jednotlivě, a to s velkým nadšením. Ti zručnější dokázali sestavit a naprogramovat i více robotů. Žákům se to velice líbilo a rádi by si návštěvu zopakovali.

Za kolektiv 4. třídy Bc. Jana Škorňová