Roztančená škola

Roztančená škola

Na den 26. 5. 2023 jen tak nikdo nezapomene. Ke Dni dětí jsme pro žáky základní školy praktické i speciální uspořádali program s názvem „Roztančená škola“. Přijela za námi slečna Miriam, s kterou jsme příjemně strávili tanečně – pohybovou lekci s moderní hudbou. Hudba vtáhla nejen žáky, ale i pedagogy do světa tance a hudby, která je terapií pro lidskou duši. Díky Miriam jsme poznali některé ze stylů tance i cvičení jako např. zumba, happy dance, tabata, výrazový tanec, dynamické cvičení a jiné.

Všechny nás to bavilo, skvěle jsme si protáhli tělo a budeme se těšit na nové taneční styly zase příště.     

Inovativní vzdělávání „Roztančená škola“ – projektový den ve výuce, dne 26. 5. 2023, které proběhlo v rámci projektu Šablony 2022, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Kolektiv ŠD