Sexualita u postižených

Sexualita u postižených

V tomto duchu probíhala přednáška pro rodiče žáků Základní školy speciální 16. 1. 2024.

Odborníkem na slovo vzatým byla paní Mgr. Hana Šimáčková, která svým vlídným, odborným, empatickým přednesem rodičům nastínila úskalí období puberty a dospívání.  Paní Šimáčková je speciální pedagog a odbornicí přes poradenství v oboru sexuality u postižených klientů. Se svými dlouholetými zkušenostmi a problémy z praxe, s nimiž se mohou potýkat i rodiče našich žáků, se podělila s přítomnými rodiči. Seznámila rodiče i s návody, jak se k této problematice stavět, jak řešit problémy a to formou nejen příkladů z praxe, ale i formou knižních brožur, které měli rodiče k nahlédnutí. Po přednášce měli rodiče prostor k individuálním dotazům a řešení svých problémů, s kterými se v domácím prostředí potýkají se svými dospěláky.

Velmi si vážíme rodičů za jejich otevřenost mluvit o tak citlivém tématu a aktivitu, kterou projevili.

Děkujeme paní Šimáčkové za její skvělou přednášku a určitě se budeme snažit najít další termín k setkání. Pro naše rodiče to byla velmi přínosná přednáška.

Akce byla realizována v rámci inovativního vzdělávání, odborně zaměřené tematické setkávání rodičů „Sexualita u postižených“ z projektu „Šablony 2022“, byla hrazena z OP JAK a spolufinancována EU.

Mgr. Vlasta Kovářová