„Šikovné ručičky dětí naší školičky“

„Šikovné ručičky dětí naší školičky“

Po roce jsme se opět všichni sešli na naší tradiční výstavě „Šikovné ručičky dětí naší školičky“ na Staré radnici a s ní spojené slavnostní vernisáži v konferenčním sále na Maštaliskách. Tento ročník je pro nás o to významnější, protože je spojen s připomenutím 50. výročí založení naší školy.

Kromě žáků, jejich rodičů, pedagogů a vedení školy se akce zúčastnilo i mnoho významných osob v čele se senátorem a starostou města Vsetín – panem Jiřím Čunkem. Za Zlínský kraj nás poctila svou účastí paní radní Mgr. Tatiana Valentová Nersesjan, za Městský úřad Vsetín - odbor školství a kultury paní vedoucí Bc. Věra Goldová a vedoucí oddělení školství Ing. Jana Janovská. Dům kultury ve Vsetíně byl zastoupen Mgr. Petrou Dvořákovou a Zdeňkem Holoubkem. Přijely se na nás podívat i kolegyně z naší spřátelené školy z Považské Bystrice. Program vernisáže byl pestrý a plný energie. Nejmenší žáčci naší školy zatančili, zazpívali a zarecitovali. Starší žáci předvedli zajímavá hudební čísla a taneční kroužek svým vystoupením všechny naprosto očaroval.

Po vernisáži jsme se přesunuli o kousek dál na Starou radnici, kde na nás dýchla atmosféra jara a velikonočních svátků. Nápadité rukodělné i výtvarné práce z textilu, keramické hlíny, vlny a dalších zajímavých materiálů z dílny žáků i jejich pedagogů zaujaly svou rozmanitostí a pestrostí námětů.

Přijďte se naladit na jaro, potěšit duši i oko a také se inspirovat. Naše výrobky čekají na vás.

Mgr. Ivana Kahánková