Pod Valovkou

Pod Valovkou

V pondělí 27. 9. jsme rozhodli podniknout malý turistický výlet. Autobus č 1 vsetínské MHD nás dopravil v 8.44 na zastávku Jasenice, technické služby. Odtamtud jsme vystoupali údolím Velkého Skalníka do základního tábora pod Valovou skálou. Zatímco muži chystali dřevo na oheň, naše squaws nařezaly špekáčky. Opékání bylo už na každém z nás. A že jsme si pochutnali! Kurz přežití tak absolvovali všichni naši studenti na výbornou. Občerstvení bylo hrazeno z prostředků SRPŠ.

Aleš Čapák