Společné „ muzicírování“ s paní Jindřiškou Letákovou

Společné  „ muzicírování“  s paní Jindřiškou Letákovou

   První prosincový den třídu 4S potěšily svou návštěvou - absolventka Praktické školy jednoleté, slečna Veronika se svou maminkou muzikoterapeutkou paní Jindřiškou Letákovou. Žákům zahrála a představila nevšední exotické hudební nástroje pocházející z různých koutů světa. Setkání a společné hraní bylo velmi příjemné i díky hojné účasti žáků tříd 4S, 3S a 2S. Zněly lidové krajové písně a s blížícím se obdobím Vánoc i koledy.

  Velmi děkujeme paní Jindřišce za krásné předvánoční dopoledne a někdy v budoucnu u hudby se budeme těšit nejen na viděnou, ale také na slyšenou.

Mgr. Petra Merhautová