Star Dance

Star Dance

Dne 17. 12. 2021 proběhlo vyhlášení výsledků taneční soutěže, které se zúčastnili žáci Základní školy speciální, mateřské školy i žáci Praktické školy jednoleté. Naše účast byla velmi úspěšná, získali jsme cenu poroty a věcné dary, které potěšily malé i velké tanečníky. Těšíme se na další výzvy.

Bc. Slavíková