Stop drogám

Stop drogám

Ve středu dne 17. 5. 2023 mezi žáky 8. a 9. třídy zavítali policisté Městské policie ČR Vsetín, aby jim objasnili a dopodrobna vysvětlili základní pojmy, které se týkaly tématu „Stop drogám“.

Beseda začala tím, kolik mají žáci let a kolik jich má občanský průkaz. Žáci měli vysvětlit, k čemu občanský průkaz používáme a zda je povinnost ho mít stále u sebe. Pak jsme přešli k danému tématu, což byly drogy. Nejdříve jsme si vysvětlili, co to jsou drogy, jaké jsou závislosti a co znamená, když je člověk závislý. Dále jsme mluvili o cigaretách a alkoholu, jak jsou zdraví škodlivé, a pak jsme přešli na tvrdší drogy. Žáci se dozvěděli, co jsou těžké a měkké drogy, co dělají drogy s člověkem, s jeho chováním. Nakonec jim byly promítnuty ukázky lidí, kteří jsou závislí na drogách. Ve třídě se spustila velká debata, zda někdo z dětí už něco takového zkusil, ať už to jsou cigarety, alkohol nebo drogy. Po zhlédnutí obrázku si žáci začali uvědomovat, jak by mohli vypadat po takovém užívání omamných látek a jak je to pro ně nebezpečné.

Chtěla bych poděkovat p. Kutějovi z Městské policie Vsetín za skvělou a poučnou besedu a také za spolupráci v tomto školním roce.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Za kolektiv třídy 8. a 9. Mgr. Hana Nováková