Svět očima dětí

Svět očima dětí

Pořadatelem výtvarné soutěže „Svět očima dětí“ je odbor komunikace Ministerstva vnitra ČR. Záštitu nad již 21. ročníkem převzal ministr vnitra Vít Rakušan. Hlavním cílem této celostátní soutěže je zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti. Na 1.stupni praktické školy jsme kreslili a malovali na téma „Digitální hygiena.“, na 2.stupni na téma „Jak nás ovlivňují sociální sítě?“. Žáky tato témata velmi oslovila a bylo to poznat i na výsledcích jejich práce. Poslali jsme do Prahy 17 krásných obrázků a budeme doufat, že v této soutěži opět uspějeme.

Mgr. Ivana Kahánková