Svět očima dětí.

Svět očima dětí.

Do 18. ročníku výtvarné soutěže Ministerstva vnitra jsme na konci dubna odeslali 11 prací žáků naší školy. Žáci druhé, třetí, páté, šesté a sedmé třídy kreslili, a malovali obrázky na téma „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“. Nezbývá než doufat, že další ročník této soutěže už bude na veselejší téma.

Mgr. Ivana Kahánková