Taneční přehlídka

Taneční přehlídka

V neděli 13. května 2024 proběhla v hale na Lapači Vsetín taneční přehlídka. Organizátorem této akce bylo ALCEDO Vsetín - středisko volného času. Zúčastnilo se ho na dvacet tanečních skupin. Naši školu reprezentovali vybraní žáci z 2. až 8. ročníku, kteří zatančili romský tanec. Konkurence byla velká. Přesto se naši tanečníci nezalekli a všichni se velmi snažili, a to jak malá děvčata, která poprvé tančila s velkými děvčaty, tak i sólo, které zatančila dvě děvčata a Steven Žiga. Podle potlesku bylo vidět, že se divákům tanec velmi líbil. Všichni naši tanečníci si zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří také paní asistence Kandračové, která pomohla s dozorem a děvčata přichystat na tanec, a také panu asistentu Čapákovi, který náš tanec přišel zdokumentovat.

Tato akce byla realizována v rámci inovativního vzdělávání propojováním formálního a neformálního vzdělávání z projektu „Šablony 2022“, hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Vedoucí tanečního kroužku: Mgr. Pavla Andrýsková