TEACCH PROGRAM

 TEACCH  PROGRAM

Cílem setkání bylo rodiče seznámit s programem - Teacch program, s jeho metodikou a významem nejen ve školním prostředí. Tento program vznikl roku 1966 pod vedením profesora Erica Schoplera na univerzitě v Chapel Hill spoluprací rodičů a profesionálů jako reakce na tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné a jejich porucha je zapříčiněna špatnou výchovou rodičů. Filozofií Teacch programu je především individualizace, strukturalizace a vizualizace. Tyto tři základní body jsou nesmírně důležité využívat nejen ve školním prostředí, ale i doma. Paní učitelka Jitka Orságová velmi podrobně rodičům vysvětlila metodiku Teacch programu a na praktických ukázkách rodiče viděli, jak děti pěkně ve školním prostředí dle tohoto programu pracují.

Rodiče jako vždy přednáška zaujala, zapojovali se otázkami v průběhu přednášky a na závěr proběhla velká diskuze. Rodiče hodnotí tyto přednášky za velmi pozitivní a přínosné.

Odborně tematické setkávání rodičů pro děti MŠ proběhlo v rámci projektu  „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová