Teacch program

Teacch program

A máme tady opět nový školní rok a s ním i nové děti. Jelikož jsou to děti, které potřebují rozvinout jednu ze základních priorit – komunikaci, uspořádali jsme odborně tematické setkání s rodiči, právě na toto téma.

Cílem bylo seznámení s Teacch programem, jeho metodikou a významem. Hlavní podstatou tohoto programu je individualizace, strukturalizace a vizualizace. Tyto tři nesmírně důležité základní body je důležité používat nejen ve školním prostředí, ale i doma. Naše kolegyně, na slovo vzatá, paní učitelka Jitka Orságová velmi trpělivě a podrobně maminkám vysvětlila princip a metodiku programu Teacch a na videích ukázala praktické ukázky, jak rozvíjíme komunikaci ve škole.

Maminky se s nadšením zapojovaly do diskuze, byly aktivní a jako vždy, velmi je přednáška zaujala.

Tato přednáška je pro naše rodiče nesmírně důležitá a přínosná především pro jejich děti.

Odborně tematické setkání rodičů dětí MŠ proběhlo v rámci projektu „Šablony 2020“ financovaného z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová