To všechno odnes čas…

To všechno odnes čas…

… jak zpívá ve své písni Waldemar Matuška. Je hezké občas zavzpomínat na uplynulé týdny, měsíce a připomenout si, co vše jsme již v tomto školním roce vyzkoušeli, jak se prohlubují pracovní návyky a zručnost žáků v dílnách, cvičné kuchyňce, starost o zeleň v okolí školy, ale také společné chvíle, při kterých se ze spolužáků stávají kamarádi a přátelé. Mnohdy nás provázejí po dlouhou dobu našich životů. Společně jsme přijali také pozvání na Den otevřených dveří společnost Elim, kde nás zaujala jedna z mnoha struktur společnosti zabývající se mimo jiné osobami se zdravotním znevýhodněním a jejich sociální rehabilitací, nácvikem mnoha každodenních činností. Z dílčích úspěchů našich žáků máme radost a nezbývá, než jim popřát mnoho sil i v nadcházejícím roce 2024.

Napsala: Mgr. Petra Merhautová