TŘI KRÁLOVÉ

TŘI KRÁLOVÉ

My tři králové jdeme k vám,

štěstí, zdraví vinšujem vám.

 

 Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

 my jsme k vám přišli z daleka.

 

 Z daleka je cesta naše,

do Betléma mysl naše.

 

 

Za třídu 3. S Soňa Fojtíková