Třídit odpad je normální

Třídit odpad je normální

Ve středu 16. 9. 2020 připravila naše škola v rámci projektu " Šablony 2018 " projektový den mimo školu. Ten nás tentokrát zavedl do KOVOZOO Staré Město. Zde jsme absolvovali dva programy pro školy, které nás seznámily s třídění a recyklací různých odpadních materiálů. Jízda vláčkem Steelinka s komentovanou prohlídkou samotného areálu nám představila současné způsoby zpracování kovových, plastových, dřevěných i komunálních odpadů. Postupně jsme nahlédli do reálných zpracovatelských provozů, obdivovali jsme moderní prostředí areálu a nasáli atmosféru tak trochu „ jiné firmy“. Druhá část dopoledního programu proběhla jedinečné kovové ZOO. Ta představuje příběhy zvířat vyrobených z nepotřebného železa (šrotu) a příběhy jejich tvůrců. Překvapila nás dokonalost, nápaditost a propracovanost exponátů. V závěrečné části projektového dne zaujalo naše žáky Muzeum veteránů. Zájemci pak zavítali do bludiště z pneumatik, které nabídlo žákům spoustu zábavy. Úplný závěr programu patřil návštěvě rozhledny nebo pirátské lodě s množstvím herních prvků. Hlavním cílem projektového dne bylo podchytit zájem žáků o ekologii a nutnost třídění odpadu. Všichni jsme se shodli, že třídit odpad je normální a nezbytné. Celý program doplnil učivo environmentální výchovy, fyziky a pracovního vyučování. Projektový den byl financován z projektu "Šablony 2018" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Ivo Trunkát