Učíme se šít

Učíme se šít

Dne 5. 10. 2021 jsme ve třídách MŠ objevovali tajemství jehly a nitě. Dráček nám pomohl rozvíjet grafomotoriku, a to tím, že jsme mu dokreslovali obličej a barevný ocásek. Další pomoc od něj přišla v podobě logopedické prevence. Později jsme se s dětmi přesunuly ke klavíru osvěžit naše hlásky při zpěvu známých dětských písní s doprovodem na Orffovy nástroje. Podzimní hudba nás provázela i nadále při pohybových hrách. Našim cílem bylo vytvořit Dráčka z látek, ozdobit ocas nastříhanými látkovými pásky a následně se naučit vázat uzlíky. Ti odvážnější přišívali knoflíky, a tak si opravdu zahráli na švadleny a krejčí.

Jestli se nám výsledek povedl?

Posuďte sami…

Akce byla hrazena z projektu ,,Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Petra Kovaldová