Ukázka práce žáků 6. třídy

Ukázka práce žáků 6. třídy

Společné téma Afrika v zeměpise a výtvarné výchově

Mgr. Radka Třetinová