Únor bílý, PŠJ nezahálí

Druhé pololetí školního roku jsme zahájili úklidem komunitní chladničky. Naše učebna následovala.  Za odměnu jsme si upekli tyčinky se sýrem a slaninou. V dílnách jsme natírali a pokračovali v práci na absolventské práci. „Zalogovali“ jsme se také v nové IT učebně. V posledním únorovém týdnu jsme absolvovali v městské knihovně lektorský program na téma poezie, oslavili masopust a uskutečnili exkurzi v domácích potřebách.

Suroviny k vaření a materiál používaný v pracovních činnostech byly z velké části hrazeny z prostředků SRPŠ.

Aleš Čapák