Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí"

Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí"

Během minulého školního roku jsme se zúčastnili výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima dětí", kde se několik našich žáků umístilo v rámci okresního kola na příčkách vítězů. Tyto práce postoupily do krajského kola, kde taktéž slavíme velký úspěch! Žák Filip Cazacenco se umístil hned na prvním místě, a tím postupuje dále do republikového kola. Jeho spolužák Michal Maštalíř dobyl (v téže kategorii K1) 3. příčku. Krásně se umístily i žákyně Vanesa Horváthová na 2. místě a Andrea Horváthová na 3. místě. Ve čtvrtek 3. 12. nás osobně navštívily zástupkyně SH ČMS, které předaly diplomy a krásné ceny vítězům. Tyto výsledky nás velmi potěšily, žáci měli velkou radost a již teď se těšíme na další ročník soutěže.

Karolína Kovářová