Už je to tady ” konec školního roku klepe na dveře “

Už je to tady ” konec školního roku klepe na dveře “

Jako každý školní rok rekapitulujeme činnosti ve školním klubu.   

V průběhu druhého pololetí jsme se snažili pobývat co nejvíce na čerstvém vzduchu, pokud nám to počasí dovolilo, žáci jezdili na kolech, koloběžkách, navštěvovali zábavný parčík u splavu atd. Zbývající dny žáci vyplňovali různými činnostmi, jako např. stolními a společenskými hrami, skládáním stavebnic, výtvarnou výchovou, pracovními činnostmi a relaxací při hudbě. 

V tomto školním roce nás opustí dvě žákyně Veronika Marková a Natálie Žabčíková, které v příštím školním roce budou navštěvovat Praktickou školu jednoletou. Na rozloučenou jsme pro ně uspořádali diskotéku, na kterou byli přizvání i žáci ze všech družin speciální školy.   

 

Zapojili jsme se i do akcí a projektových dnů v rámci projektu Šablony 2022. 

 

 

Bc. Ludmila Slavíková