V Leskovci

Ve středu 13. 4. jsme se vypravili na předvelikonoční výlet do Leskovce. Autobusem jsme dojeli k tamnímu obecnímu úřadu a odtamtud nás čekal výšlap k Juřičkovu mlýnu. Cestou jsme poznávali jarní flóru i faunu. U mlýna jsme si pak připomněli oběti tragédie, jež se tam odehrála na sklonku 2. světové války.

Aleš Čapák