Salašnictví na Valašsku

Salašnictví na Valašsku

Dne 14. 9. 2021 jsme se vlakem vypravili do míst našeho kraje s letitou tradicí chovu oveček, zpracováním vlny, včetně její kompletní úpravy, než vzniknou krásné palčáky, ponožky, vlňáky, které ve své době zahřály pastevce.

   Památník Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově a jeho muzeum nám nabídlo možnost vyzkoušet si čechrání vlny, její předení na kolovrátku, ale také nám přiblížilo život grafika, ilustrátora, umělce, pana Antonína Strnadla, který V Hrozenkově rád pobýval a věnoval se kresbě typických valašských lidových staveb a životu na salaši. Poslední část výstavy byla věnována hudbě, cimbálovým souborům a výrobě tradičních hudebních nástrojů, jakými jsou píšťaly, flétny, housle, aj.

  Slunečný den jsme si náležitě užili a pracovnicím muzea děkujeme za poutavý výklad a přiblížení života našich předků. Doprava na akci byla hrazena z prostředků SRPŠ.

Za kolektiv PŠJ     Mgr. Petra Merhautová