Vánoce na Valašsku

Vánoce na Valašsku

Žáci 1., 2. a 3. třídy absolvovali již v pořadí třetí akci k Vánocům. Ve druhém adventním týdnu po návštěvě Masarykovy veřejné knihovny navštívili také Vsetínský zámek s programem „Vánoce na Valašsku“.

Poutavým způsobem se dozvěděli o zvycích na Valašsku, jak zde lidé dříve prožívali Vánoce a zároveň si prohlédli, jak vypadal jejich štědrovečerní stůl. Pak si zahráli na Lucky a vymetali kouty na zámku. Během celého programu vypracovávali pracovní list k Vánocům. Na závěr si prohlédli výstavu dřevěných betlémů. Za snahu dostali papírové andělíčky, které si pak ve škole vystřihli a vymalovali.

Program byl velmi pěkně připraven a žáci si z něho mohli odnést spoustu nových informací a zážitků.

Akce byla hrazena Zlínským krajem v rámci Programu „podpora ekologických aktivit v kraji“ a je součástí projektu „Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát“.

Za pedagogický doprovod, Mgr. Pavla Andrýsková