Velikonoce na Valašsku

Velikonoce na Valašsku

Zvyky a tradice předvelikonočního a velikonočního období si připomněli žáci 1. stupně ZŠ praktické návštěvou lektorského programu Velikonoce na Valašsku, který připravilo Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Žáci navštívili muzeum 14., 20. a 24. března. Pod vedením lektorů si vymalovali a vyzdobili velikonoční vajíčko a seznámili se s některými tradičními zvyky, které se na Valašsku dodržovaly. Na závěr si prohlédli výstavu velikonočních kraslic doplněnou sadou úkolů spojených s Velikonocemi, které při prohlídce za pomoci svých učitelů splnili.

Program byl financován ze SRPŠ se spoluúčastí rodičů žáků jako součást environmentální výchovy.

Mgr. Věra Kvasnicová