„Velikonoční tradice na Valašsku“

„Velikonoční tradice na Valašsku“

Velikonoční svátky jsou již za dveřmi, a proto jsme se rozhodli seznámit žáky s velikonočními tradicemi, které se na Valašsku dodržovaly již za našich předků a některé přetrvaly až do doby současné.

Projektový den probíhal dne 5. dubna 2022 od 8.00 do 12.00 hodin a byl určen pro žáky druhé a čtvrté třídy. Žáci se seznámili s jednotlivými tradicemi, od Květné neděle, Škaredou středu až po Velikonoční pondělí. Jednotlivé tradice si vypsali na výkres, který dozdobili vystřiženými barevnými vajíčky. Poté se žáci přesunuli do učebny pracovní výchovy, kde si vyrobili velikonočního zajíčka z polystyrénu a papíru. Zajíček také posloužil k výzdobě pracovního listu. Hotové práce byly použity k velikonoční výzdobě třídy.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

PaedDr. Iva Surovčáková, třídní učitelka 4. třídy