Virtuální realita

Virtuální realita

Dne 16. 5. 2023  žáci 9. třídy navštívili Masarykovu veřejnou knihovnu v rámci Mediální gramotnosti, kde absolvovali program „Virtuální realita“. Žáci byli seznámeni s tím, co virtuální realita je a jak  funguje. Pak žáci dostali 3D brýle, kde si navolili aplikaci, která je zajímala nejvíce. Setkání s virtuální realitou nás moc bavilo např. vesmír, minigolf,  podmořský svět atd., žáci se cítili opravdu jako ve skutečném světě. Bylo vidět, že i žáci 9. třídy se umí pobavit. Z knihovny jsme odcházeli nadšeni z nového zážitku.

Chtěli bychom poděkovat paní knihovnici, která nás programem provázela a těšíme se na další spolupráci.

Za kolektiv 9. třídy Mgr. Hana Nováková