Vynášení Mařeny

Vynášení Mařeny

Jednou z každoročních tradic vázaných k Velikonocům je vynášení Mařeny, známé také jako Morena či Smrtholka. Paní „Zima“ ještě naposledy dává svým ledovým větrem vědět o konci své vlády a nezbývá, než jí vyprovodit a po řece Bečvě nechat plout do krajiny věčné zimy, sněhu a ledu.

  Aby Mařena dostála svému tradičnímu vzhledu, nashromáždily dívky třídy S4 dostatek přírodnin a mohly se pustit do její výroby. Ve středu, dne 17. 4. se sešlo všechno žactvo speciální školy a za zpěvu tradičních lidových písní jsme se vydali k nedalekému splavu. První a zároveň poslední cesta Mařeny zde končí. Do školy jsme si však přinesli symbol jara – stužkami nazdobenou opentlenou větvičku zvanou – „Létečko“. Děkujeme všem malým i velkým zpěvačkám a zpěvákům za podporu a setkání. A jaro už může skutečně začít…

Za kolektiv speciální školy a třídy S4 Mgr. Petra Merhautová