Výstava andělů

Výstava andělů

Dne 30.11.02023 žáci PŠJ a 4S navštívili malebnou vesnici Velké Karlovice,

kde se nachází Karlovské muzeum, které tvoří historické centrum obce. Ve dvou budovách památkově chráněného objektu bývalého kupeckého domu zpočátku 19. století lze zhlédnout expozice, které poskytují výmluvný a charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska.

Minulou i současnou lidovou uměleckou tvořivostí přibližují soubory řezbářských prací spolu s originálním betlémem, dále expozice výroby lisovaného a foukaného skla ve zdejších, již zaniklých sklárnách. Dále novými výstavami, jako byla ta naše, a to výstava andělů vyrobených s různých materiálů - vlna, dřevo, kov, keramika, sklo, andělé vypodobené v malbách Ludmily Vaškové. Doprava a vstupné na výstavu byly hrazeny rodiči žáků.

Bc. Ludmila Slavíková