VÝSTAVA PRACÍ SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA ZLÍNSKÉHO KRAJE

VÝSTAVA PRACÍ SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA ZLÍNSKÉHO KRAJE

U příležitosti 70. výročí založení Základní školy Otrokovice, Komenského, byla dne 5. 5. 2023 slavnostně zahájena výstava prací speciálních pedagogů a asistentů pedagoga z celého Zlínského kraje. Akce se konala v otrokovické Besedě. Výstava nabízí různorodá díla z rozličných druhů materiálů, zejména z keramiky, textilu, dřeva, ale také obrazy, výšivky, plastiky. Velmi nás potěšilo, že naše škola byla zastoupena v hojném počtu a také v rozmanitosti jedinečných děl. Vystaveno je přes 100 prací.

Všem našim kolegům, kteří se ojedinělé výstavy zúčastnili, děkujeme.

Mgr. Roman Třetina