Výtvarná soutěž – Bezpečná doprava budoucnosti

Výtvarná soutěž – Bezpečná doprava budoucnosti

Policie ČR společně s Týmem silniční bezpečnosti vyhlásili výtvarnou a literární soutěž na téma: Bezpečná doprava budoucnosti. Každý z nás se dopravuje do školy, do práce, na výlet i za prarodiči. Někdo z nás pěšky, jiný na kole i koloběžce, ale také autobusem, vlakem. Nabízí se otázka, jak se budeme dopravovat v budoucnu. Našim žákům se toto téma velmi zalíbilo, podařilo se nám nakreslit deset obrázků ze 2., 6. a 4S třídy. Budeme s napětím očekávat, jak se naše výkresy budou odborné porotě líbit.

Mgr. Lenka Burdíková