Výtvarná soutěž – Bezpečný cyklista

Výtvarná soutěž – Bezpečný cyklista

Letos jsme se poprvé zúčastnili výtvarné soutěže Policie ČR s názvem „Bezpečný cyklista“. Do soutěže jsme za naši 1. třídu zaslali dva výkresy. Netušili jsme, že se podaří našemu Filipovi Žigovi umístit na krásném 3. místě! Z rukou zástupce Police ČR v pátek 17. 06. 2022 převzal hodnotné ceny a diplom. My všichni Filipovi srdečně gratulujeme!

Kolektiv 1. třídy