VZDĚLÁVÁME SE V KNIHOVNĚ

VZDĚLÁVÁME SE V KNIHOVNĚ

citát:

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.“

John Ruskin

 

za třídy 1.S a 3. S 

Soňa Fojtíková