Vzhůru do přírody

Vzhůru do přírody

Konečně se, v úterý 1.6. po dlouhé době  umoudřilo počasí a mohly jsme s dětmi ze školní družiny strávit příjemné chvilky v přírodě. Velkým zážitkem byla pro ně již cesta vlakem. Z okna vlaku pozorovaly ubíhající krajinu a netrpělivě se vyptávaly, kdy už tam budeme. Dočkaly se… S nadšením vystoupily z vlaku a všichni jsme vyrazili směr Kyčerka, kde byla otevřena nová stezka pro děti. Na stezce bylo do stínu lesa zakomponováno několik zastavení z různými fitness, kardio relaxačními a naučnými prvky. Nadšené byly nejen děti, ale i dospělí. Na zpáteční cestě jsme si stihli prohlédnout i doménu Velkých Karlovic- vyřezávané sochy.

Akce byla hrazena z projektu ,, Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za kolektiv I. stupně Mgr. Vladimíra Seibertová a Bc. Jana Škorňová