Vzpoura úrazům

Vzpoura úrazům

Dne 16. 3. 2022 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili besedy „Vzpoura úrazům“. Projekt byl realizován pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za účelem poučení žáků ohledně úrazů, které často mohou mít fatální důsledky. Naši školu navštívili dva  ambasadoři projektu, kteří během čtyř vyučovacích hodin povídali dětem o životě na invalidním vozíku.

Žáci se dozvěděli, jaké radosti a strasti vozíčkáře provázejí, jaké sporty mohou provozovat či v jakých disciplínách mohou soutěžit na tzv. paralympiádě. Věděli jste, že vozíčkáři mohou hrát ragby? My také ne, ale video, které jsme zhlédli na přednášce, nás vyvedlo z omylu. Jsou to lidé, kteří v sobě mají velkou vnitřní sílu a zaslouží si náš obdiv.

Děti se zájmem poslouchaly osobní příběhy lidí, kterým mnohdy jedna vteřina změnila celý jejich dosavadní život. Příběhy se odlišovaly, každý z příběhů ovšem skončil invalidním vozíkem. Někdo zůstal na invalidním vozíku po pádu z výšky, někdo po skoku do vody, někdo měl autonehodu a někdo zůstal na vozíku bez vlastního přičinění. Beseda byla pro žáky příležitostí nahlédnout do života, který je pro nás, zdravé lidi, mnohdy nepředstavitelný. Mnozí si právě na besedě uvědomili, jak málo stačí, aby se stala nějaká tragédie.

Beseda byla pro všechny velmi přínosná. Věřím, že se v budoucnu s projektem setkají i další žáci naší školy. Z besedy plyne krátké zamyšlení: opatrujme se a pamatujme na to, že zdraví máme pouze jedno.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence