Z chlapce mužem

Z chlapce mužem

Ve středu dne 10. 5. 2023 se žáci 6. – 9. třídy zúčastnili besedy s panem Palackým z organizace KAM, z.s. na téma „Z chlapce mužem“. Chlapci byli na úvod seznámeni nejen s daným tématem, ale měli se i zamyslet, co by si pod tímto tématem představili. Názory byly opravdu velmi zajímavé. Chlapci prošli mnoha úkoly, které měli splnit a zodpovědět. Např. měli zhodnotit, co se jim daří a co nedaří (ve škole, doma, s kamarády, s holkami …). Měli se zamyslet nad tím, proč je hra pro muže (chlapce) tak důležitá. Co si z toho odnesou ti, kteří prohrávají a že klukům trvá dlouho, než se naučí prohrávat. Pak měli hru s názvem „Srdce“, ve které dostali pracovní list, v němž byl namalován diamant, a do něj měli zapisovat odpovědi na otázky tak, jak je cítí. Pak dostali další list s obličejem a tam měli namalovat, jak se vidí, a napsat jednoho člověka, kterému věří a jsou ochotni ten obrázek mu ukázat. Nakonec jim byly vysvětleny pojmy kluk, hráč, bojovník, milovník, otec a oni se měli zařadit do dané role, což nebylo pro mnohé z nich jednoduché, ale velmi zajímavé. Každý chlapec se v dané roli viděl jinak a měl k tomu i dané vysvětlení. Chlapcům se beseda velmi líbila, na závěr jim pan lektor dal prostor k otázkám, kterých bylo opravdu mnoho. Pod vedením lektora probíhalo vše  výborně, utvořila se přátelská nálada a chlapci odcházeli plni dojmů a nových poznatků.

Děkujeme lektorovi, panu Palackému, který chlapce zaujal a vtáhl do daného tématu.

Inovativní vzdělávání beseda „Z chlapce mužem“ dne 10. 5. 2023, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“ bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Za kolektiv dětí 6. – 9. třídy Mgr. Hana Nováková