Za lidovou tvorbou na Kosenku

Za lidovou tvorbou na Kosenku

Naše Valašsko je krásné jak přírodou, tak lidmi, kteří předávají svůj um pro tradiční tvorbu dalším generacím. Žáci tříd PŠJ a 4S se vydali do Valašských Klobouk na Kosenku, za pravým valachem panem Šperlingem. Je vyučený zedník, ale ze všeho nejraději ve volném čase pracuje se dřevem. Řezbářství, kterému se věnoval jeho tatínek, dědeček a pradědeček, učil své děti a nyní učí i své vnuky. Díky tomu pomáhá zachovávat postupy práce našich předků, jako poklad pro příští generace. Jeho práci můžeme vidět na náměstí ve Valašských Kloboukách, na Soláni v podobě soch a na spoustě dalších místech naší republiky. Žáci měli možnost vidět výrobu holubičky, zkusit si práci se smrkovým dřevem a s pomocí mistra řezbáře dokončit ptáčka.

  Žáci také zhlédli práci na tkalcovském stavu, která patří do seznamu tradic na Valašsku. I nám byla dána možnost vyzkoušet si tkaní koberců. Atmosféru celému dopoledni dodávalo krásné prostředí, kde na nás dýchlo to staré pravé Valašsko.

Hrazeno SRPŠ ( cestovné) + rodiče ( vstup)

Bc.  Ludmila Slavíková