ZA ROBOTY DO KNIHOVNY

ZA ROBOTY DO KNIHOVNY

Měsíc co měsíc chodíme s dětmi do knihovny na besedu, případně si vypůjčit knihy. Tentokrát tomu bylo jinak. Do knihovny jsme se přišli seznámit s roboty a se základy programování. Robotické interaktivní hračky Bee – Bot, Blue – Bot a ozobot nás úplně uchvátily. Dokáží se totiž pohybovat po hladké podložce se sítí čtverců anebo následovat barevné čáry pomocí jednoduchých pokynů. Pokyny jsou vlastně kódy, díky kterým dokážeme s robotem komunikovat.

A tak jsme se s dětmi nadšeně pustili do programování. Zpočátku to nebylo to vůbec jednoduché, protože si robůtek kráčel úplně jinam, než jsme chtěli. Jednodušší bylo vedení ozobota pomocí barevných čar. To už zvládli úplně všichni. Stačilo jen namalovat cestičku speciálním fixem a robot už sám věděl, co má dělat. Popravdě, nejraději bychom si hráli celý den, protože takovýchto hraček mají v Roboherně spousty.

Za třídy 3. S a 1. S Soňa Fojtíková