Za sklem

Za sklem

„Za sklem o. s. zajišťuje činnosti spolku, čtyři registrované sociální služby a pomáhá potřebným žít s autismem život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci.“

Pro žáky rehabilitačních tříd byly připraveny zajímavé aktivity ve snoezelenu, v „opičí místnosti“ a také v senzorické místnosti. Program byl pro žáky předem konzultován a následně připraven doslova na míru. Všem pracovníkům velmi děkujeme za jejich vstřícnost, ochotu a spolupráci.

Akce byla realizována v rámci inovativního vzdělávání, projektový den mimo školu Za sklem z projektu „Šablony 2022“ byl hrazen z OP JAK a spolufinancován EU.

Mgr. Soňa Novosadová