Za sklem

Za sklem

V pátek 5. 4. 2024 jsme s dětmi vyrazili do nedalekého Zlína, kde byl pro nás připraven pestrý program od skvělých odborníků. Za sklem o. s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na podporu jedinců s poruchou autistického spektra. Byl pro nás připraven zábavný program v „opičí místnosti“, ve smyslové místnosti a v aktivizační místnosti. Krásné a nové prostory se nám všem líbily a doufáme, že tam zase brzy zavítáme.

Inovativní vzdělávání – projektový den mimo školu „Za sklem“, dne 5. 4. 2024, které proběhlo v rámci projektu „Šablony 2022“, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Petra Kovaldová