Začátek školního roku v MŠ

Začátek školního roku v MŠ

Když po dlouhém létě opět zazvonily školní zvonky na první vyučování, otevřely se také dveře naší mateřské školy. V letošním školním roce 2020/2021 byly otevřeny dvě třídy MŠ. Některé děti školku již znaly, pro jiné děti bylo prostředí mateřské školy nové. Každodenní setkávání nás všech nám pomáhá se lépe poznat, zvyknout si na režim, nové kamarády a také seznamovat se s prvním učením. Učíme děti pracovat dle principu Teacch programu. Každé ráno začínáme ranním kruhem a dále navazují různorodé aktivity. Učíme děti žít ve společnosti ostatních, komunikovat, spolupracovat s druhými. V naší mateřské škole se neustále něco děje. Děti se rozvíjí den po dni a my se těšíme, co všechno společně ještě v průběhu školního roku dokážeme!

Zpracoval kolektiv MŠ