Zajímavosti ze ZOO

Zajímavosti ze ZOO

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se žáci Základní školy speciální vypravili do Zoologické zahrady Lešná. Prohlídka ZOO byla zpestřena řadou zajímavostí, které jsme se dozvěděli a které nás často i pobavily, a nových informací, o kterých žáci dosud nevěděli. To obohatilo jejich vědomosti a vhodným způsobem doplnilo školní výuku. Žáci si tak hravou formou a s úsměvem na rtech rozvíjeli své vyjadřovací a komunikační schopnosti i sociální dovednosti. Největší zajímavostí ze ZOO bylo narození slůněte dne 6. 6. 2021. Všichni žáci byli slůnětem uchváceni, bylo roztomilé a všem se moc líbilo. U některých zvířat žáci pomocí pantomimy předváděli pohyb daného zvířete nebo jsme společně napodobovali zvuky zvířat. Taktéž jsme si opakovali, jak každé zvířátko vypadá, odkud pochází a čím se živí. Návštěva zoologické zahrady se všem žákům i pedagogům velmi líbila. Všichni jsme byli nadšeni ze zvířátek, které jsme viděli a o kterých jsme se mnoho dozvěděli. Tento projektový den zpestřil běžnou školní výuku a byl nepostradatelným doplněním vyučovacích hodin Člověk a příroda, Český jazyk, Rozumová výchova, Hudební výchova. Projektový den zároveň navázal na výuku ŠVP, žáci si taktéž rozšířili znalosti v oblasti environmentální výchovy, naučili se správnému chování vůči zvířatům a k celé přírodě.

Akce byla hrazena z projektu ,,Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Karolína Kovářová