ZÁMEK VSETÍN „Velikonoce na Valašsku“

ZÁMEK VSETÍN „Velikonoce na Valašsku“

Nastalo nám období velikonočních svátků. Žáci 2. třídy absolvovali 20. března na zámku Vsetín lektorský program s názvem „Velikonoce na Valašsku“.

Program se skládal z několika částí. Nejprve paní lektorka poutavým způsobem přiblížila žákům s využitím interaktivní tabule průběh těchto svátků. Poté následovaly rukodělné činnosti. Žáci se naučili voskovou technikou vyzdobit vajíčko, které si pak odnesli domů. Na závěr jim paní lektorka ještě ukázala, jak se plete pomlázka. Žáci si  sebou odnesli do školy proutky na pomlázky a ve škole  jsme si je  upletly.

Program byl velmi pěkně připraven a žáci si z něj odnesli spoustu nových informací a zážitků.

Inovativní vzdělávání „Velikonoce na Valašsku“ – propojování formálního a neformálního vzdělávání dne 20. 3. 2024, které proběhlo v rámci projektu Šablony 2022, bylo hrazeno z OP JAK a spolufinancováno EU.

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Andrýsková