Zápis žáků do 1. třídy

Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění se koná ve dnech 6.4.2020 a 7.4.2020 od 8.00 hod. do 14.30 hod. na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín zápis žáků do 1. třídy.

Při zápisu dítěte do školy je nutné doložit rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání.

přílohy ke stažení:

dotazník 1. třída.docx (23384)

zápis.docx (13502)

žádost o přijetí.docx (25184)

žádost odklad.docx (24786)

 

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy