ZÁŘÍ V MŠ 2

ZÁŘÍ V MŠ 2

Po krásným letních prázdninách jsme se opět setkali v Mateřské škole. Přivítali jsme mezi sebou dva nové kamarády. V adaptačním období se děti seznamují s prostředím školy a kolektivem dětí a pedagogů ve třídě. Učí se navazovat první sociální vztahy a komunikovat s vrstevníky. Připravujeme dětem výchovný a vzdělávací program tak, abychom je zaujali a hravou formou podporovali jejich zájem o učení.  Naším heslem je „kdo si hraje, nezlobí“!

Vypracovala Pavla Machalová