Zdravé nohy pro Vaše děti

Zdravé nohy pro Vaše děti

Dne 8.6.2021 se konalo v rámci projektu „ Šablony 2018“ Komunitně osvětové setkání.

Odborníkem na slovo vzatým byl pan PhDr. Radim Šojdr, MHA, který rodiče zasvětil do problematiky ortotetiky a ortopedie. Je velmi nutná včasná intervence i prevence v této oblasti. Odborné rady a zkušenosti z praxe, proložené praktickými ukázkami pomůcek a fotografiemi, byly nedílnou součástí tohoto setkání.

Jelikož naše děti mají stále problémy se špatným držením těla, které plyne od problému s nohama, bylo setkání velkým přínosem nejen pro rodiče, ale i pro pedagogy.

Děkujeme panu Šojdrovi za velmi kvalitní a přínosné setkání a budeme se těšit na další.

Mgr. Vlasta Kovářová