Zdraví dětem

Zdraví dětem

Tak se jmenovala další přednáška a poslední v tomto kalendářním roce pro rodiče v rámci odborně tematického setkání rodičů Šablony 2020.

Jelikož nejen naši žáci, ale i my se potýkáme stále s nějakými zdravotními obtížemi, pozvali jsme si odbornici, která rodičům vysvětlila a objasnila spoustu příčin nemocí a bolestí, které nás doprovází. Prakticky ukázala, na co si mají rodiče dát pozor u svých dětí a jak na ně apelovat, aby měly zdravé nožky, rovná záda, správný posed, chůzi….a nabídla spoustu zdravotních podpůrných pomůcek. Široký sortiment zdravotních pomůcek zaujal rodiče natolik, že si i měli možnost prakticky některé z nich vyzkoušet.

Setkání bylo velmi přínosné, obohacující o nové zkušenosti a věříme, že bylo velmi prospěšné pro zdraví našich dětí.

Děkujeme paní Petře Liškové za odbornou přednášku.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání.

Mgr. Vlasta Kovářová