Zodpovědnost mladistvých

Zodpovědnost mladistvých

V pátek 24. 9. 2021 mezi žáky osmého a devátého ročníku zavítal tiskový mluvčí – preventista Policie ČR – KŘP Zlínského kraje, aby jim objasnil a podrobněji vysvětlil základní pojmy, které se týkaly tématu „Zodpovědnost mladistvých“.

Žáci měli odpovědět na otázky, např. od kolika let nesou zodpovědnost sami za sebe, od kolika let jsou trestně stíhání, jaké jsou jejich povinnosti (např. vůči společnosti, lidem, cizímu majetku atd.)  a jak by se měli chovat ve společnosti. Dále byli žáci poučeni o zákonech a zákonodárcích. Také se dozvěděli, jaké kompetence má Městská policie ČR a Státní policie ČR. Žáci si mysleli, že tyto instituce mají stejné kompetence, ale zjistili, že tomu tak není. Městská PČ má kompetence jen v  daném městě a ne jinde, ale Státní policie ČR má kompetence v celé České republice.

Žáci měli mnoho dotazů, na které dostali odpovědi, jež je mohou vést ke vhodnému chování mezi lidmi a společnosti.

Děkujeme por. Bc. Vladislavu Malcharczikovi za skvělou a přínosnou besedu.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence