Zvířátka na Valašské dědině

Zvířátka na Valašské dědině

Dne 2. 6. 2022 se děti z mateřské školy vydaly do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Hlavní program započal již po vstupu do Valašské dědiny. Ukázaly jsme dětem mapu areálu pro lepší orientaci. Prohlédly si prosté dřevěnice chudých obyvatel, ale také zemědělské usedlosti zámožných sedláků s obytnými domy a hospodářským zázemím. Některé chalupy byly obydleny tetičkami, které nám vyprávěly, jak probíhal každodenní život na dědině a seznámily nás s osudy některých obyvatel.

Děti si prohlédly pracovní nástroje řemeslníků. Například kováře, tkalce, ševce nebo koláře. Velice zajímavou vsuvkou bylo navštívení obecné školy, kde na nás čekala tetička, která děti vyučovala. Poslechly jsme si pohádkový příběh a prohlédly jsme si dřívější pomůcky potřebné k vyučování.

Na loukách mezi chalupami se volně pásla hospodářská zvířata, například krávy a kozy.

Po prohlídce skanzenu, jsme se vydaly na nedaleký Karlův kopec, kde je postavena vyhlídková věž s názvem Jurkovičova rozhledna. Z rozhledny se naskýtá výhled například na centrum Rožnova a obec Hutisko-Solanec. 

Na závěr si děti vyplnily připravený pracovní list a zaškrtaly si políčka, co všechno cestou viděly.

Poté následoval odjezd autobusem zpět do Vsetína.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2020“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bc. Pavla Machalová