ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

„ ZVÍŘATA“

„ ZVÍŘATA“
Během měsíce listopadu probíhal v naší družince (2.třída)  projekt na téma „Zvířata“. Hlavním cílem bylo vytvořit skupinovou práci, tedy výtvarnou koláž, která probíhala v několika fázích. Vše začalo výrobou pěti podkladových papírů, při nichž se děti seznámily s pěti...

Návštěva Mikulášských trhů ve Vsetíně

Návštěva Mikulášských trhů ve Vsetíně
Začal nám adventní čas. Dne 3. 12. 2018 jsme se šli podívat s žáky druhé a třetí třídy ZŠ Praktické na Mikulášské trhy ve Vsetíně. Děti se zvážily na čertovské váze, mohly tak zjistit jak velké mají „hříchy“. U některých váha dlouho nechtěla jít nahoru…a ty pak prohnal čert s koštětem...

Zapomenutá řemesla

Zapomenutá řemesla
Již podruhé v letošním školním roce navštívili žáci 2. a 3. třídy výukový program na Vsetínském zámku. Tentokrát to byly „Zapomenutá řemesla“. Žáci 2. tř. je  absolvovali 14.11 a žáci 3. tř. 27.11. Lektorka programu seznámila žáky s těmito řemesly formou soutěže s využitím...

Beseda na IPS ÚP

Beseda na IPS ÚP
Dne 22.11.2018 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy na IPS ÚP ve Vsetíně. Tématem byla nejen správná volba střední školy, ale také zjištění studijních předpokladů našich žáků. Žáci si vyzkoušeli formou rolí různá zaměstnání, pak měli možnost napsat své dotazy přímo na žáky do škol, kam by chtěli...

Den otevřených dveří na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

Den otevřených dveří na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
V pátek 9. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníku v rámci dne otevřených dveří Střední odbornou školu Josefa Sousedíka na Vsetíně. Žáci měli zájem blíže poznat učební obor Stravovací a ubytovací služby. Po absolvování oboru žáci získávají střední vzdělání s výučním listem. Žáci...

NÁCVIK PRVNÍ POMOCI

NÁCVIK PRVNÍ POMOCI
Tak jako 2. třída tak i 3. třída absolvovala 12. 11. besedu s praktickým cvičením první pomoci s pracovnicí ČČK paní Janou Sklářovou.  Děti pracovaly se šátkem, obvazy a náplastmi. Naučili se ošetřovat hlavu i končetiny. Beseda byla pro děti velmi přínosná. třídní učitelka Mgr....

HALLOVEEN ve 3. třídě

HALLOVEEN ve 3. třídě
Celý týden byl věnovaný strašidlům a ukončen pátkem 2. 11. haloweenským odpolednem v družině. Paní vychovatelky si pro děti připravily zábavné hry, žáky namalovaly k maskám, které si donesli a k tomu měli i občerstvení, které si žáci sami upekli – bábovku z dýně, bonbony. Žáci...

Halloweenská diskotéka v družince

Halloweenská diskotéka v družince
V prvním listopadovém týdnu jsme začali s přípravami Halloweenské oslavy a diskotéky a to upečením strašidelného hradu z dýně. Také jsme vydlabali a vyřezali několik dýní a připravili jsme si úžasnou strašidelnou dekoraci. Párty jsme zahájili povídáním o významu svátku Halloweenu a...

Návštěva v MŠ Rokytnice

Návštěva v MŠ Rokytnice
V letošním školním roce jsme započali spolupráci s MŠ Rokytnice. V září děti z oční třídy s paní učitelkou Šulákovou navštívily naši školu, prošly si ji a podívaly se do 1. až 3. třídy.   Tuto MŠ navštěvuje také pět romských dětí. V úterý 6.11. na oplátku...

Hasiči ve škole - beseda s příslušníky hasičského sboru

Hasiči ve škole - beseda s příslušníky hasičského sboru
Dva příslušníci hasičského sboru si pro žáky 2. ročníku připravili zajímavé a poučné povídání o práci členů hasičského sboru ve Vsetíně. Společně si zopakovali telefonní čísla záchranného systému. Nejvíce se jim líbila praktická ukázka výstroje hasiče s dýchacím přístrojem. Také se dověděli,...