ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

Jak jsme sázeli řeřichu…

Jak jsme sázeli řeřichu…
V rámci družiny 2.třídy jsme si s dětmi v týdnu před Velikonocemi vyrobili originální květináčky z pet lahví s motivy zvířátek. Následně si děti samy zasadily řeřichu a do tří dnů již mohly sledovat, jak pomalu klíčí. Na závěr jsme si připravili zdravou pomazánku, kterou jsme si ozdobili námi...

Projektový den: Hra na hraně

Projektový den: Hra na hraně
Realizaci projektového dne bylo předcházet problémovému hraní hazardních her, kde jsme se snažili žáky upozornit na hazardní hraní a jaké mohou být následky v životě. Podpořit je v tom, aby se dokázali zodpovědně rozhodovat a předcházeli tomu, aby se z mladých lidí stávali problémoví hráči. Žáci se...

Jaro na Hájence …

Jaro na Hájence …
Ve středu 3. 4. 2019 žáci 1. stupně absolvovali terénní výukový program s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně. Žáci se za krásného jarního dne přemístili v doprovodu třídních učitelů na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde byli seznámeni...

"Water for All – Voda pro všechny"

"Water for All – Voda pro všechny"
U příležitosti Světového dne vody ( 22.3.),  který se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě, vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR výtvarnou soutěž pro žáky základních škol. Celosvětovým tématem letošního roku je heslo  "Water for All – Voda pro...

Čtenářská soutěž

Čtenářská soutěž
Dne 22. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili čtenářské soutěže, kterou pořádá Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná. Do soutěže byli přihlášeni zástupci 5. a 9. třídy. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V I. kategorii soutěžili žáci 5. třídy. V II. kategorii...

„Ze života hmyzu“

„Ze života hmyzu“
Ve středu 13. 3. byl na vsetínském zámku připraven pro žáky 2. ročníku lektorský program „Ze života hmyzu“. Oblíbený lektor našich druháků Honza Husák zajímavou a poutavou formou seznámil žáky se životem včel, mravenců, motýlů a pavouků od vajíčka až po dospělce. Své aktivity ukončili pěknou...

Výukový program „MASOPUST NA VALAŠSKU“

Výukový program „MASOPUST NA VALAŠSKU“
Zámek Vsetín je oblíbeným místem pro výukové programy, kterých se účastní žáci 1. stupně a žáci třídy S6 speciální školy. Tentokrát absolvovali žáci 1.,2. a 3. třídy a třída S6, ve dnech 5. 6. a 7. března lektorský program nazvaný „Masopust na Valašsku“. Za pomocí interaktivní tabule seznámila paní...

Výtvarná soutěž "Moje oblíbená rostlina"

Výtvarná soutěž "Moje oblíbená rostlina"
Na konci února 2019 jsme poslali do soutěže, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz se sídlem v Praze, 9 prací našich žáků. Široké téma "Moje oblíbená rostlina"  nás v ničem neomezovalo, tak jsme kreslili a malovali s opravdu velkým nasazením. A teď už budeme jen čekat, zda se v této celostátní...

Karneval v družině

Karneval v družině
Středa 13.2.2019 patřila již k tradičnímu karnevalovému dni v družině. Letos jsme se sladili do kostýmů klaunů. Již několik dní před karnevalem jsme s dětmi vyráběli krásné škrabošky klaunů, kloboučků a dalších karnevalových doplňků. Pro děti byly připraveny taneční soutěže, hod míčkem, foukání do...