ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

Projektový den : Jak se žije princeznám

Projektový den : Jak se žije princeznám
Dne 12.11.2019 se vypravili žáci 1.,2. a 3. třídy na výlet v rámci projektového dne na zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Skupinu žáků přivítala na zámku princezna v dobovém oděvu, která je po celou dobu provázela zámkem. Odborník z oblasti historických věd paní Ivana žákům popsala, jaké oblečení...

Příroda ve věži - 3. třída

Příroda ve věži - 3. třída
V úterý, 5.11.2019 se žáci 3. ročníku zúčastnili lektorského programu na vsetínském zámku „ Příroda ve věži“. Jednotlivá patra věže vsetínského zámku jsou vybavena živočichy, kteří žijí v naší krajině. V přízemí „pluly“ pod nohama žáků říční ryby, nad hlavou se vznášel čáp a nechyběli vodní ptáci a...

Říjen ve družině

Říjen ve družině
I když má říjen 31 dní, utekl nám ve družině snad ještě rychleji než září. Setkáváme se v přátelském duchu každý den. Třeťáci se po dobrém obědě těší, copak budeme ve družině dělat. Máme také dvě nové žačky. Žáci mají výtvarného ducha a při tvoření relaxují. Zvládli jsme nakreslit několik...

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Vsetíně

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Vsetíně
Dne 4.11.2019 se vycházející žáci zúčastnili besedy na ÚP ve Vsetíně. Informační a poradenské středisko v rámci besedy seznámilo žáky nejen s novými pojmy, např. Národní soustava povolání. Žáci vypracovali orientační test zájmů, který jim měl být nápomocen při jejich rozhodování, kterou...

Strašidelné vyučování s návštěvou pohádkových bytostí

Strašidelné vyučování s návštěvou pohádkových bytostí
V pátek 25.10.2019 vyvrcholily v naší třídě přípravy na Haloween. Sešly se opravdu pohádkové bytosti, především paní čarodějnice druhé kategorie paní Okulárová a její mladší čarodějka Chychtejda. Někteří žáci dokonce utekli z lavic, když se čarodějnice objevily ve dveřích. Dále se...

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR
V letošním školním roce opět pokračujeme ve spolupráci s Městskou policií ze Vsetína, která si pro nás vždy připraví zajímavou besedu. První beseda byla uskutečněna 8. 10. 2019 se žáky 5. a 6. třídy na téma „Mladiství a právní problematika“. Tato beseda byla zaměřena na problematiku chování...

Celostátní přehlídka výtvarných prací „Radost“

Celostátní přehlídka výtvarných prací „Radost“
Každý rok na podzim odesíláme do naší spřátelené ZŠ, MŠ a PŠ Kolín zdařilé výkresy žáků naší školy. Tentokrát jsme jich na volné téma vybrali a odeslali dvacet. Tyto práce jsou ukázkou pestré náplně hodin výtvarné výchovy žáků všech věkových skupin a zařazení. Naše díla budou vystavena spolu s...

Burza škol

Burza škol
Dne 24. 10. 2019 se vycházející žáci zúčastnili burzy škol v Kulturním domě ve Vsetíně. Některé školy je velice zaujaly, i když věděli, že se tam hlásit nebudou. Žáci měli ve svém výběru střední školy téměř jasno a se zástupci škol si velmi rádi probrali detaily, taktéž jim byly zodpovězeny...

Lektorský program: Krteček a konopné kalhotky

Lektorský program: Krteček a konopné kalhotky
Téma: konopí, jeho využití v minulosti i současnosti (textil, stavebnictví, potravinářství aj.), výchova ke zdraví, prevence kriminality V září jsme navštívili lektorský výukový program na vsetínském zámku. Skutečnost, že konopí není jen droga, se žáci 3. ročníku dozvěděli na výstavě o této...

Lektorský výukový program pro žáky „ Není houba jako houba“

Lektorský výukový program pro žáky „ Není houba jako houba“
V říjnu nastal ten pravý čas zopakovat si znalosti o našich běžných jedlých, nejedlých a jedovatých houbách. Žáci 3. ročníku se zúčastnili výukového programu o našich houbách včetně nově nainstalované výstavy hub. Zábavnou formou je programem provázela lektorka, která si jejich vědomosti ověřila v...