ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“

Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“
Každý rok v lednu se účastníme výtvarné soutěže, kterou pořádá Národní park Podyjí se sídlem ve Znojmě. Zdařilé práce žáků tříd 2., 3., 7. a S Vl s přírodní tematikou a zpracované různými technikami jsme odeslali 30.1.2019 . A teď už budeme jen netrpělivě čekat na výsledky. Mgr....

Valašsko v pohádkách

Valašsko v pohádkách
Žáci 1. stupně se zúčastnili 15. a 16. 1. 2019 na Zámku Vsetín lektorského programu „Valašsko v pohádkách“. Program byl rozdělen do několika části. Obsahoval teoretickou část, kde se žáci naučili rozpoznávat hlavní rysy pohádek a pověstí. V další části s pomocí draka řešili pohádkovou...

Zimní radovánky ve Velkých Karlovicích

Zimní radovánky ve Velkých Karlovicích
 V úterý 8.1. si žáci 2. ročníku užili pravého zimního počasí. Vybaveni teplým oblečením a lopatama na ježdění se vypravili autobusem do Velkých Karlovic na sjezdovku k Bambuchům. Tady si měli možnost zapůjčit i boby a mohla začít pravá zimní zábava – jízda na upraveném svahu. Žáci...

Vánoční besídka

Vánoční besídka
Jak se již stalo zvykem na naší škole, poslední týden před Vánocemi pořádáme v jídelně vánoční besídku. V letošním roce se uskutečnila 19. 12. a zapojili se do ní všichni žáci 1. stupně, žáci 9. ročníku a také nám zatančily romský tanec dvě bývalé žákyně naší školy Rolanda a Alžběta Tulejovi...

Předvánoční Džungle

Předvánoční Džungle
Dne 20.12.2018 jsme s družinami prvního stupně navštívili zábavní centrum Džungle na Ohradě. Toto centrum plné skluzavek, tobogánů, labyrintů je velkým lákadlem pro všechny děti, včetně našich žáčků. Hned po příchodu se žáci za veselého výskání rozutekli. Skluzavky, průlezky, bazén plný míčků, malý...

Domov seniorů Ohrada

Domov seniorů Ohrada
Adventní čas je doba, kdy lidé obdarovávají ty, kteří to potřebují. Nemusí to být vždy finanční pomoc, ale také vlídné slovo. Žáci 2. a 3. třídy s vybranými žáky ze 4. třídy a s Natálii Žigovou ze 4. třídy, navštívili 14. 12. babičky a dědečky v domově seniorů na Ohradě. Připravili...

Vánoce na Valašsku

Vánoce na Valašsku
Žáci 1., 2. a 3. třídy absolvovali již v pořadí třetí akci k Vánocům. Ve druhém adventním týdnu po návštěvě Masarykovy veřejné knihovny navštívili také Vsetínský zámek s programem „Vánoce na Valašsku“. Poutavým způsobem se dozvěděli o zvycích na Valašsku, jak zde lidé dříve prožívali...

Masarykova veřejná knihovna

Masarykova veřejná knihovna
Advent je již v plném proudu a i my ve škole se snažíme nasát co nejvíce vánoční atmosféry. Po mikulášských trzích navštívila v pondělí 10. 12. druhá třída a v úterý 11. 12. třetí třída Masarykovu veřejnou knihovnu. Paní knihovnice přiblížila žákům vánoční zvyky, rozkrojili si...

Vánoční pečení perníčků ve družině

Vánoční pečení perníčků ve družině
Prosincové přípravy na Vánoce vrcholí nejen doma, ale i u nás ve škole. Třídy i chodby školy jsou vyzdobeny vánoční tématikou, okna jsou ozdobena zimními motivy a všichni žáci, především ti menší se na Vánoce už dychtivě těší. S přípravami na vánoční svátky souvisí i tradiční pečení vánočního...

Předvánoční pečení perníčků.

Předvánoční pečení perníčků.
V pracovním vyučování s žáky 9. a 8. ročníku (chlapci) jsme si povídali o vánocích a vánočních zvycích a v rámci předvánoční atmosféry jsme s chlapci upekli perníčky. Chlapci rozváleli těsto a vykrajovali různé motivy vánoční. Pak perníčky upekli a nakonec potírali vajíčkem....