ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

Velký úspěch v Havířově

Velký úspěch v Havířově
V květnu 2019 jsme poslali do 29.ročníku výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka … je ta země …“ na téma „Lidé a zvířata“ 7 prací žáků naší školy.  Do Havířova doputovalo téměř 2 300 obrázků dětí z z Litvy, Slovenska, Polska, Běloruska, Slovinska, Estonska, Argentiny, Kazachstánu,...

Úspěch v Kadani.

Úspěch v Kadani.
Tento školní rok jsme zaslali do výtvarné soutěže „Nejsem na světě sám“ 8 výkresů na krásné téma „Bájný svět pod hladinou řek“. Přišlo k nám do školy toto oznámení: „Dobrý den, s radostí vám oznamujeme, že v soutěži Nejsem na světě sám obsadila Pamela Kandračová prestižní 3. místo (4-10 let) a...

Vánoční program pro seniory

Vánoční program pro seniory
Již je naší tradicí, že každoročně žáci prvního stupně a tanečního kroužku navštíví v době adventu domovy seniorů. Bývá to pokaždé příjemné zpestření, jak pro klienty, tak pro naše žáky. Nikdy nezapomeneme pro ně vzít s sebou malou pozornost. Letos jsme kromě Domova pro seniory Harmonie...

Přípravy na Vánoce ve 4. třídě

Přípravy na Vánoce ve 4. třídě
Čas nám ve třídě neúprosně běží, a tak máme opět po roce Vánoce. Celý advent i předchozí čas jsme věnovaly přípravám na tyto svátky. Měli jsme to opravdu pestré a časově náročné. Nejdříve jsme začaly s nácvikem vánočního programu, s nímž souvisela výroba rekvizit a kulis, dále...

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ŠIKOVNÉ RUČIČKY DĚTÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY“

VERNISÁŽ VÝSTAVY  „ŠIKOVNÉ RUČIČKY DĚTÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY“
Jak se již stalo zvykem na naší škole, každoročně na Staré radnici připravujeme výstavu prací našich žáků a učitelů. Letos jsme poprvé připravili výstavu s tematikou adventu a Vánoc. Vernisáž výstavy proběhla na zámku 10. prosince 2019 a zapojili se do ní všichni žáci 1. stupně společně s žáky...

Projektový den: Kyberšikana a sexting

Projektový den: Kyberšikana a sexting
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 proběhl na naší škole pro žáky 1. a 2. stupně projektový den na téma „Kyberšikana a sexting“, který si připravil lektor pan Radek Palacký z organizace KAM, z.s.. Cílem projektového dne bylo ukázat a vysvětlit žákům 6. – 9. třídy co je to láska, sex a přátelství. Vysvětlit...

Beseda s Městskou policií Vsetín

Beseda s Městskou policií Vsetín
V úterý 3. 12. 2019 navštívil naši školu ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín pracovník Městské policie Vsetín. Besedy se účastnili žáci 5. třídy spolu s žáky třídy 4S. Přednášející dětem v krátkosti představil náplň své práce a práce svých kolegů a následně se podrobně věnoval tématu drobných krádeží ve velkých...

Programový den ve škole „ Vánoce na Valašsku“

Programový den ve škole  „ Vánoce na Valašsku“
Dne 3. 12. 2019 se žáci 1., 2., a 3. ročníku zapojili do aktivit souvisejících s přípravou na vánoce. Ráno všechny čekala na vsetínském zámku lektorka s připraveným programem týkajícího se vánoc. Nejprve připomněla žákům tradice a zvyky. Poté se žáci zapojili do tvoření. Měli možnost si...

Bezpečnost do škol

Bezpečnost do škol
Ve čtvrtek 28. 11. nás ve škole v ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín proběhla beseda na téma „Bezpečnost do škol“, která byla rozdělena na dvě části. V první části nás navštívil tiskový mluvčí – preventista Policie ČR – KŘP Zlínského kraje por. Bc. Vladimír Malcharczik, který přišel žákům 2. třídy povyprávět, jak...

Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč

Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč
Dne 20. 11. 2019 se vycházející žáci jeli podívat do OU Kelč, které připravuje žáky v tříletých oborech ukončených závěrečnou zkouškou. Úspěšný absolvent může obdržet výuční list v oborech Strojírenské práce, Zednické práce, Zahradnické práce, Pečovatelské služby, Prodavačské práce. Škola...